Arbetsgivardeklaration och momsdeklaration

Den månatliga deklarationen för arbetsgivaravgift kallas AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå. Denna måste du som är företagare med anställda, månadsvis lämna in till Skatteverket och där redovisa företagets skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Momsdeklarationen lämnas in månads- kvartals- eller årsvis. Arbetsgivardeklarationen och momsdeklarationen ska inte blandas ihop med inkomstdeklarationen, dessa är endast för den som bedriver näringsverksamhet.

 

Vad är en arbetsgivardeklaration och en momsdeklaration?

På det stora hela kan du som företagare se arbetsgivardeklarationen som en månadsrapportering av företagets lönesumma och förmåner, avdragna skatter och avgifter för de anställda samt omsättning. Momsdeklarationen är en rapportering bland annat av ingående och utgående moms samt omsättning. Momsdeklarationen lämnas månadsvis den 12e varje månad och gäller för de som har en omsättning på under 40 miljoner kronor och lämnas den 26e för de med en omsättning över 40 miljoner kronor. Samtidigt som din momsdeklaration och din arbetsgivardeklaration lämnas in ska också avgifterna för sociala avgifter, skatter och moms betalas in till skattekontot.

Vi hjälper dig!

Att lämna moms- och arbetsgivardeklarationer är ingen lätt uppgift men en viktig ekonomisk händelse i ett företag. Det är viktigt att det blir rätt eftersom det kan bli kostsamt med felaktigheter. Risken att bli återbetalningsskyldig är hög och det kan även resultera i en extra skatt som straff för felet. Därför är det alltid en bra idé att som företagare ta hjälp av någon som har koll på den löpande bokföringen, deklarationer, bokslut och företagets ekonomiska styrning. Vi hjälper dig och ditt företag med ekonomihantering, fungerar som din naturliga rådgivare och bollplank samt sköter effektivt och med van hand företagets moms- och arbetsgivardeklarationer. För dig som företagare blir företagandet otroligt smidigt, du sparar tid, kan fokusera på det du brinner för och kan dessutom få hjälp med lönsamhetsanalyser och annat som tar ditt företag framåt.

Senaste nytt