Deklaration

Deklarationen är en av de viktigaste rapporteringarna som du gör till Skatteverket. Vare sig det gäller deklaration för företag eller fysisk person så är det viktigt att det blir rätt. När du som företagare ska lämna in din deklaration finns mycket att tänka på. Det handlar främst om tre huvuddeklarationer; momsdeklaration, arbetsgivardeklaration och inkomstdeklaration. Som privatperson ska du årligen lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. 

 

Deklaration för företag

Du som är enskild näringsidkare, driver eller är delägare i ett aktiebolag måste enligt lag deklarera din verksamhet. Att lämna in en rättvisande och korrekt deklaration i tid är viktigt då fel i deklarationen kan göra stor skada både ekonomiskt och affärsmässigt. Du som driver en näringsverksamhet och är momsskyldig vet nog redan att det finns flera olika typer av uppgifter som ska lämnas in vid olika tidpunkter. Det innebär en hel del att hålla reda på men också att det är viktigt att det blir rätt. Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag redovisas månadsvis i arbetsgivardeklarationen (AGI) medan momsdeklaration kan lämnas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Skatteverket använder uppgifterna i AGI till inkomstdeklarationen. Vad som gäller för ditt företag har vi koll på och du kan tryggt överlåta arbetet med deklarationen till oss!

Inkomstdeklaration för fysisk person

Varje år ska du även som skatteskyldig och fysisk person lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket, som sedan beräknar din slutliga skatt. I den inkomstdeklaration du lämnar ska eventuell lön och avdragna skatter finnas med, samt eventuella avdrag, kapitalvinster eller kapitalförluster.

Senaste nytt