Lina Andersson: Allt fler kunder ställer krav på att vi ska arbeta hållbart

Home of Textile säljer dekor, möbler och textil till projektkunder, butiker, E-handlare och direkt till konsument. De senaste åren har de tagit stora steg mot hållbarhet, trots att de är ett litet företag utan lagkrav på hållbarhetsredovisning. För att komma igång tog de hjälp av NSRS – en manual anpassad för små och medelstora företag. Marknadschefen Lina Andersson berättar om deras arbete och ger tips till andra företag som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Varför började ni jobba med hållbarhet?
Hållbarhet har alltid varit en viktig fråga för mig. Under 2022 blev hållbarhet även ett prioriterat område i vår strategi och diskuterades på styrelsenivå. Hösten 2022 beslutade vi att, för bokföringsåret 2023, göra vår första hållbarhetsrapport. Ambitionen var att kartlägga nuläget och att identifiera de största riskerna och möjligheterna.

Ställer era kunder krav på att ni ha en hållbarhetsrapport?
Nej, inte en hållbarhetsrapport, men vi säljer till stora kedjor som omsätter över en miljard totalt och de har ju lagkrav enligt CSRD. Så de börjar ställa krav på sina mindre leverantörer att förse dem med information i hållbarhetsfrågor. Här har jag märkt en förändring bara de senaste åren.

Hur kom ni i gång?
Vi insåg att vi behövde en struktur för vårt hållbarhetsarbete och vår redovisningskonsult rekommenderade oss att använda NSRS,Nordic Sustainability Reporting Standard, som är anpassad för små och medelstora företag. Vi började med att systematiskt gå igenom manualen och rapporten, steg för steg. Under fyra längre arbetsmöten jobbade vi metodiskt igenom allt. Inför varje arbetsmöte hade var och en punkter att förbereda och arbeta med. När rapporten var klar anlitade vi en fristående konsult för att granska den och säkerställa att allt var korrekt. Vi bestämde oss också för att arbeta efter effektmodellen, där vi fokuserar på åtgärder som ger stor effekt men kräver mindre insats.

Hur tyckte ni det var att arbeta med NSRS?
Det är ganska komplext. Klimatrisker, klimatmöjligheter och även konsekvensanalysen baseras ju till viss del av subjektiva bedömningar. Men i och med att vi hade fyra lite längre arbetsmöten och tillsammans satt och gick igenom allt metodiskt så tycker jag att det flöt på bra. Det blev en väl genomarbetad rapport som vi nu kan arbeta vidare på.

Vad är nästa steg?
Vi har satt upp mål för Agenda 2030 och arbetar med att förbättra nyckeltalen för våra tjänstebilar och uppvärmning av våra lokaler. Vi ser också över våra materialval och cirkularitet för att hitta affärsmodeller som är hållbara. Vi är små och kan inte driva stora förändringar i branschen, men vi kan vara med och skapa opinion och börja ställa frågor till våra leverantörer.

Har du tips till andra företagare som vill komma igång med hållbarhetsarbetet?
Mitt råd är att driva hållbarhetsarbetet som ett projekt. Det är också viktigt att ledningen är engagerad så att det inte hamnar för långt ner i organisationen. Använd en tydlig manual och var metodisk i arbetet. Och kom ihåg att det är en pågående process – hållbarhet är inte något man blir klar med, utan något man ständigt måste jobba med och utveckla.

The post Lina Andersson: Allt fler kunder ställer krav på att vi ska arbeta hållbart appeared first on Tidningen Konsulten.Så skyddar du BRF:en mot ekonomisk brottslighet

Den ekonomiska brottsligheten mot bostadsrättsföreningar ökar. Den senaste tiden har det uppmärksammats hur ekonomiska brottslingar plundrar föreningarna. Här berättar vi hur du skyddar …

Nu kompenseras personer födda 1957

Riksdagen har beslutat om att personer som är födda 1957 ska kompenseras för den uteblivna skattesänkningen för beskattningsåret 2023. Kompensationen, som motsvarar den skattelättnad det …

Anlitar du sommarvikarier? Tänk på detta!

Ungdomar har svårare att bedöma risker och konsekvenser av olika handlingar, till skillnad mot de flesta vuxna. Därför är det extra viktigt ta sitt ansvar som arbetsgivare om du anlitar …

Vem gör du affärer med?

Vissa saker bör företagare kontrollera eller se över regelbundet. Det kan vara att lägga om lånen eller att hitta en billigare försäkring. En åtgärd du som företagare bör se över en …

Konkurserna ökar – vad tänka på?

Antalet konkurser var 2023 det hösta sedan finanskrisen på 90-talet och trots att våren nu är här syns ingen ljusning. Det ligger många riskfaktorer bakom den ökade konkursvågen enligt …

Muntliga avtal gäller i de flesta fall men bör undvikas

För att undvika ord-mot-ord-situationer är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och anställda att rekommendera. Det är viktigt särskilt ur arbetsgivarsynpunkt eftersom den anställde vid en …

En guide: E-faktura eller PDF-faktura – vad ska du välja och hur kommer du igång

I takt med att allt fler affärsprocesser digitaliseras, blir frågan om hur fakturering ska ske allt mer aktuell. För många innebär detta ett vägval mellan PDF-faktura och e-faktura. Vad är …

Så kan företagaren motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som bland annat innebär att företag används för att tvätta illegalt intjänade pengar. Victoria Müller, kvalitetsrådgivare på branschorganisationen …

Vad kommer Skatteverket att kontrollera i år?

Nyligen öppnades möjligheten att deklarera digitalt (19 mars) och Skatteverket har också informerat vad myndigheten kommer att granska i år när det gäller privatpersoners deklarationer. I …

Jens Nylander: ”Noggrannare leverantörskontroller kan förhindra ekonomisk brottslighet”

De kriminella blir allt mer raffinerade och allt fler företagare vittnar om att de utsätts för bedrägerier. I denna verklighet blir det allt viktigare för företagare att inte bara känna …

Senaste nytt